Hotline: 0941.777.000
Vertu Signature S Design Silver
 
 
 
 

CHỨNG NHẬN MẠ VÀNG THẬT
TỔNG CỤC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 
 

THƯƠNG HIỆU
JULIUS HÀN QUỐC

Đặt hàng
0941.777.000